Futbolan

футболни игри за познавачи

Извиняваме се със забавянето, но новият ни доставчик на данни ни изигра лоша шега. За съжаление не разполагаме с 4000 евро месечно да имаме сериозен източник на данни затова се налага преработка отново на цялата система да работим със старите данни, което ще попречи да пуснем част от нововъведеняита, но за момоента това са ни възможностите.